หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงเรียนนครสวรรค์/โรงเรียนสตรีนครสวรรค์/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง IT กลุ่มฯสังคม ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 3 ห้อง 1306 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 2 ห้อง TOT(ห้องสมุด) 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม หอประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม หอประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง โสตฯ 2 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง โสตฯ 3 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 4 ห้อง 1412 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชั้น 4 ห้อง 1413 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ โทร.086-4616139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]