หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงเรียนนครสวรรค์/โรงเรียนสตรีนครสวรรค์/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 1-3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 1-3 8 ต.ค. 2556 13.00-18.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 4-6 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 4-6 8 ต.ค. 2556 13.00-18.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ Shop 2 ชั้น 1 ห้อง เวทีลานพระวิษณุกรรม 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ Shop 2 ชั้น 1 ห้อง เวทีลานพระวิษณุกรรม 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ Shop 1/1-3 ชั้น 1 ห้อง shop 1/1-3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ Shop 1/1-3 ชั้น 1 ห้อง shop 1/1-3 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 7-9 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 7-9 8 ต.ค. 2556 13.00-18.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 10-12 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 10-12 8 ต.ค. 2556 13.00-18.00
-
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 13-15 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 13-15 8 ต.ค. 2556 13.00-18.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 16-18 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์ 16-18 8 ต.ค. 2556 13.00-18.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 7 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 7 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 13.00-18.00
-
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง Com 3 7 ต.ค. 2556 09.00-14.00
-
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง Com 1 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง Com 1 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง Com 1 7 ต.ค. 2556 13.00-18.00
-
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง Com 1 7 ต.ค. 2556 13.00-18.00
-
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง Com 2 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง Com 3 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 5 (ห้องสมุด) ชั้น 2 ห้อง E-learning 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง E-learning 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง com 2 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ Shop 2 ชั้น 1 ห้อง IT การงาน 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ Shop 2 ชั้น 1 ห้อง IT การงาน 7 ต.ค. 2556 13.00-18.00
-
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ต.ค. 2556 09.00-14.00
-
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ โรงยิมเนเซียน 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงาน 08.00-08.30
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ โรงยิมเนเซียน 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงาน 08.00-08.30
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ โรงยิมเนเซียน 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงาน 08.00-08.30
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ โรงยิมเนเซียน 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงาน 08.00-08.30
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ โรงยิมเนเซียน 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงาน 08.00-08.30
38 636 ตอบคำถามช่าง ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ หอประชุม ชั้น 1 ห้อง ห้องมวลกุหลาบ 7 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
39 637 ตอบคำถามช่าง ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ หอประชุม ชั้น 1 ห้อง ห้องมวลกุหลาบ 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
40 638 เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ shop ช่างยนต์ ห้อง หน้า shop 7 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
41 639 เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ shop ช่างยนต์ ห้อง หน้า shop 7 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
42 640 ช่างเชื่อมไฟฟ้า ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ shop ช่างยนต์ 7 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
43 641 ช่างเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ shop ช่างยนต์ 7 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
44 642 เขียนแบบ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ shop เขียนแบบ 7 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
45 643 เขียนแบบ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ shop เขียนแบบ 7 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ โทร.086-4616139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]