หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงเรียนนครสวรรค์/โรงเรียนสตรีนครสวรรค์/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6311 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 7 ต.ค. 2556 11.00 รายงาน 08.00 น.
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ศูนย์ SEAR 1 อาคาร 3 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ศูนย์ SEAR 1 อาคาร 3 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ IT 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารอัจฉราลัย 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ภาษาต่างประเทศ 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ศูนย์ภาษาจีน 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ศูนย์ภาษาจีน 7 ต.ค. 2556 13.00 รายงาน 08.00 น.
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.อาคาร 3 ชั้น 4
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 7 ต.ค. 2556 13.00 รายงาน 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ โทร.086-4616139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]