หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัว 156 97 68.31% 23 16.2% 7 4.93% 15 10.56% 142
2 โรงเรียนนครสวรรค์ 123 97 82.2% 11 9.32% 5 4.24% 5 4.24% 118
3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 132 78 63.93% 21 17.21% 12 9.84% 11 9.02% 122
4 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 132 72 61.54% 18 15.38% 15 12.82% 12 10.26% 117
5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 109 63 59.43% 18 16.98% 14 13.21% 11 10.38% 106
6 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 116 55 52.88% 23 22.12% 12 11.54% 14 13.46% 104
7 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 98 47 51.09% 15 16.3% 12 13.04% 18 19.57% 92
8 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 93 46 52.27% 18 20.45% 7 7.95% 17 19.32% 88
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 101 43 46.74% 22 23.91% 11 11.96% 16 17.39% 92
10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 103 43 49.43% 14 16.09% 12 13.79% 18 20.69% 87
11 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 107 39 39.39% 28 28.28% 14 14.14% 18 18.18% 99
12 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 101 38 40% 29 30.53% 12 12.63% 16 16.84% 95
13 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 88 38 44.19% 18 20.93% 17 19.77% 13 15.12% 86
14 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 88 37 46.84% 20 25.32% 6 7.59% 16 20.25% 79
15 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 86 34 43.04% 11 13.92% 18 22.78% 16 20.25% 79
16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 70 33 53.23% 6 9.68% 10 16.13% 13 20.97% 62
17 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 83 30 41.67% 19 26.39% 12 16.67% 11 15.28% 72
18 โรงเรียนพระบางวิทยา 73 27 42.19% 12 18.75% 10 15.63% 15 23.44% 64
19 โรงเรียนโกรกพระ 62 27 49.09% 8 14.55% 8 14.55% 12 21.82% 55
20 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 52 24 60% 8 20% 2 5% 6 15% 40
21 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 51 19 43.18% 7 15.91% 7 15.91% 11 25% 44
22 โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 69 18 30% 13 21.67% 15 25% 14 23.33% 60
23 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 68 17 29.31% 17 29.31% 10 17.24% 14 24.14% 58
24 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 57 15 34.88% 12 27.91% 8 18.6% 8 18.6% 43
25 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 43 15 34.88% 9 20.93% 6 13.95% 13 30.23% 43
26 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 51 13 34.21% 6 15.79% 11 28.95% 8 21.05% 38
27 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 31 12 48% 4 16% 4 16% 5 20% 25
28 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 53 11 24.44% 10 22.22% 13 28.89% 11 24.44% 45
29 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 40 11 28.95% 8 21.05% 8 21.05% 11 28.95% 38
30 โรงเรียนปรียาโชติ 30 11 37.93% 4 13.79% 7 24.14% 7 24.14% 29
31 โรงเรียนหนองโพพิทยา 36 10 29.41% 6 17.65% 7 20.59% 11 32.35% 34
32 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 22 10 50% 2 10% 7 35% 1 5% 20
33 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 41 9 25% 11 30.56% 7 19.44% 9 25% 36
34 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 42 9 26.47% 11 32.35% 5 14.71% 9 26.47% 34
35 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 25 9 45% 2 10% 4 20% 5 25% 20
36 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 18 8 50% 2 12.5% 2 12.5% 4 25% 16
37 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 53 6 17.14% 7 20% 6 17.14% 16 45.71% 35
38 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 47 5 13.16% 10 26.32% 10 26.32% 13 34.21% 38
39 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 35 5 17.86% 9 32.14% 8 28.57% 6 21.43% 28
40 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 37 5 19.23% 9 34.62% 6 23.08% 6 23.08% 26
41 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 21 4 20% 3 15% 6 30% 7 35% 20
42 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 29 3 15.79% 6 31.58% 5 26.32% 5 26.32% 19
43 โรงเรียนพยุหะวิทยา 21 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 8 57.14% 14
44 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนารถบรรพต 8 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
47 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 7 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนเทศบาลวัดคีรีนาคพต 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
49 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 7 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
50 โรงเรียนท่ามะกรูด 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
51 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
52 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ โทร.086-4616139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]