เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ก.ย. 2556
10 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม กรรมการตัดสิน การจัดการศึกษาพิเศษ
ประกาศแก้ไข เพิ่มเติมแต่งตั้งกรรมการตัดสิน สพม. 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1
การจัดการศึกษาพิเศษ >> [ดาวน์โหลดประกาศ]
วันเสาร์ ที่ 07 กันยายน 2556 เวลา 17:42 น.
ประกาศแก้ไข เพิ่มเติมแต่งตั้งกรรมการตัดสิน
ประกาศแก้ไข เพิ่มเติมแต่งตั้งกรรมการตัดสิน สพม. 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1
[ดาวน์โหลดประกาศ]
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 13:53 น.
เปลี่ยนแปลงวันที่แข่งขัน
1. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-6
2. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-6
3. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-6
4. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-6
5. การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-6
6. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-6
7. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-6
เปลี่ยนไปแข่งขัน
ในวันที่ 9 กันยายน 2556
สถานที่เดิม
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 12:58 น.
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
1. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-3
เปลี่ยนไปแข่งขันที่
ห้อง 221 อาคาร2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
วัน เวลาเดิม
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 14:15 น.
Speech Topics for M.1-3, M. 4-6
Speech Topics for M.1-3 (Zone 1)
1. ASEAN Community
2. Science and Technology
3. Environment

Speech Topics for M.4-6 (Zone 1)
1. How are teenagers influenced by technology today?
2. How would you prepare yourself for the ASEAN Community?
3. Tell us why English is fun!
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 12:41 น.
รายละเอียดการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-6
รายละเอียดการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-6
>>[ดาวน์โหลดรายละเอียด]
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 09:18 น.
เปลียนแปลงวัน สถานที่แข่งขัน
1. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3
2. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บายศรีสู่ขวัญ ม.4-6
เปลี่ยนไปแข่งขันที่
เต้นท์หน้าอาคาร 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
วัน เวลาเดิม

3. การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-3
เปลี่ยนไปแข่งขัน
ในวันที่ 10 กันยายน 2556
สถานที่เดิม
วันพุธ ที่ 04 กันยายน 2556 เวลา 20:40 น.
หัวข้อการแข่งขัน Multi Skill Competition ม.1-3
การแข่งขัน Multi Skill Competition ม.1-3 เดี่ยว
กำหนดหัวข้อการเขียน Writing Skill คือ ASEAN COMMUNITY
วันพุธ ที่ 04 กันยายน 2556 เวลา 17:42 น.
เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวที่ใช้ในการแข่งขันแล้ว
เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ที่ใช้ในการแข่งขันแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เกียรติบัตร และบัตรประจำตัวตัวทุกประเภท ออกแบบโดย ครูประทวน จอมใจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
วันพุธ ที่ 04 กันยายน 2556 เวลา 17:31 น.
ขอเชิญคณะกรรมการตัดสิน ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้เข้าร่วมประชุม วันที่ 4 กันยายน 2556
ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินทุกท่าน ตามรายชื่อในประกาศนี้ มาประชุม
ในวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.

โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมนำเกณฑ์การตัดสินของแต่ละรายการมาด้่วย
>> [ดาวน์โหลดประกาศ]
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2556 เวลา 16:41 น.
เปลี่ยนแปลงวัน และสถานที่แข่งขัน
กำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพม. 40 เพชรบูรณ์ กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 9-10 กันยายน 2556
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 1,091
จำนวนนักเรียน 2,723
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,572
จำนวนกรรมการ 838
ครู+นักเรียน 4,295
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,133
ประกาศผลแล้ว 179/179 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 6
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 81
สัปดาห์ที่แล้ว 229
เดือนนี้ 261
เดือนที่แล้ว 349
ปีนี้ 4,405
ทั้งหมด 140,306