หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เต็นท์หน้าเสาธง 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดมนารี 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดมนารี 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 441 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 441 10 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 441 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายไกรสีห์ เสนามนตรี email: kraisee@hotmail.com โทร. 08 7770 8077
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]