หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 130 95 76.61% 19 15.32% 6 4.84% 4 3.23% 124
2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 97 78 82.11% 13 13.68% 2 2.11% 2 2.11% 95
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 74 50 68.49% 8 10.96% 4 5.48% 11 15.07% 73
4 โรงเรียนเสรีศึกษา 93 47 52.81% 23 25.84% 7 7.87% 12 13.48% 89
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 75 47 62.67% 15 20% 7 9.33% 6 8% 75
6 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 90 46 56.79% 17 20.99% 7 8.64% 11 13.58% 81
7 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 85 31 40.26% 19 24.68% 8 10.39% 19 24.68% 77
8 โรงเรียนวัชรชัย 61 30 54.55% 16 29.09% 2 3.64% 7 12.73% 55
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 58 23 40.35% 16 28.07% 4 7.02% 14 24.56% 57
10 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 63 23 39.66% 13 22.41% 7 12.07% 15 25.86% 58
11 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 35 14 42.42% 6 18.18% 2 6.06% 11 33.33% 33
12 โรงเรียนเนินพิทยาคม 44 12 28.57% 14 33.33% 7 16.67% 9 21.43% 42
13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 49 11 35.48% 7 22.58% 3 9.68% 10 32.26% 31
14 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 19 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
15 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 15 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
16 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 34 8 24.24% 5 15.15% 6 18.18% 14 42.42% 33
17 โรงเรียนกิตติพิทยา 28 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 4 36.36% 11
18 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 14 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 4 28.57% 14
19 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 17 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
20 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 8 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 7
21 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายไกรสีห์ เสนามนตรี email: kraisee@hotmail.com โทร. 08 7770 8077
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]