หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 85 199 112
2 017 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 90 176 110
3 014 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 15 29 21
4 019 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 35 81 46
5 020 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 34 65 44
6 002 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 130 292 199
7 006 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 49 307 77
8 010 โรงเรียนเนินพิทยาคม 44 103 60
9 012 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 63 105 74
10 001 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 97 249 154
11 026 โรงเรียนกิตติพิทยา 28 20 17
12 024 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 17 23 21
13 030 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 74 199 113
14 022 โรงเรียนวัชรชัย 61 150 95
15 028 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 14 29 19
16 023 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 8 11 11
17 021 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 75 231 132
18 027 โรงเรียนเสรีศึกษา 93 290 156
19 029 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 58 123 83
20 031 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 2 2 2
21 025 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 19 39 26
รวม 1091 2723 1572
4295

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายไกรสีห์ เสนามนตรี email: kraisee@hotmail.com โทร. 08 7770 8077
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]