เปลี่ยนแปลงวัน และสถานที่แข่งขัน
1. การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-6
2. การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-6
เปลี่ยนไปแข่งขันที่
สนามฟุตบอลโรงเรียนเพชรพิทยาคม
ในวันที่ 9-10 กันยายน 2556


วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 15:01 น.