ขอเชิญคณะกรรมการตัดสิน ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้เข้าร่วมประชุม วันที่ 4 กันยายน 2556
ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินทุกท่าน ตามรายชื่อในประกาศนี้ มาประชุม
ในวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.

โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมนำเกณฑ์การตัดสินของแต่ละรายการมาด้่วย
>> [ดาวน์โหลดประกาศ]
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2556 เวลา 16:41 น.