เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวที่ใช้ในการแข่งขันแล้ว
เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ที่ใช้ในการแข่งขันแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เกียรติบัตร และบัตรประจำตัวตัวทุกประเภท ออกแบบโดย ครูประทวน จอมใจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
วันพุธ ที่ 04 กันยายน 2556 เวลา 17:31 น.