เปลียนแปลงวัน สถานที่แข่งขัน
1. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3
2. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บายศรีสู่ขวัญ ม.4-6
เปลี่ยนไปแข่งขันที่
เต้นท์หน้าอาคาร 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
วัน เวลาเดิม

3. การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-3
เปลี่ยนไปแข่งขัน
ในวันที่ 10 กันยายน 2556
สถานที่เดิม
วันพุธ ที่ 04 กันยายน 2556 เวลา 20:40 น.