เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
1. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-3
เปลี่ยนไปแข่งขันที่
ห้อง 221 อาคาร2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
วัน เวลาเดิม
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 14:15 น.