เปลี่ยนแปลงวันที่แข่งขัน
1. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-6
2. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-6
3. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-6
4. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-6
5. การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-6
6. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-6
7. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-6
เปลี่ยนไปแข่งขัน
ในวันที่ 9 กันยายน 2556
สถานที่เดิม
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 12:58 น.