เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 ก.ย. 2556
11 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!!เรื่อง เรียนเชิญ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
          คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมการแข่งขันเข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี เริ่มเวลา 13.00 น. ให้คณะกรรมการนำเกณฑ์การแข่งขันในกิจกรรมที่ท่านรับผิดชอบ เอกสารแนวข้อสอบที่ต้องใช้ และอื่นๆ ที่นัดหมายในการประชุมครั้งที่แล้วมาพร้อมด้วย
 
  ประกาศ!!! เรื่อง แก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม
         การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับพื้นที่ สพม.40 กลุ่ม 2 ขอแจ้งให้โรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในกลุ่ม 2 ให้ทราบว่าเนื่องจากต่อนี้คณะกรรมการดำเนินงานกำลังสรุปรายการแข่งขัน จึงได้ทำการปิดระบบการลงทะเบียนและแก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม ให้โรงเรียนต่างๆ ที่จะแก้ไขรายชื่อนักเรียนและผู้ควบคุม ให้ส่งเอกสารมายังโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
  ประกาศ!!! เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556
เรียน ผู้บริหารและคณะกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการงานฯวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมเรื่อง การนัดประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและจัดเตรียมข้อมูลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น นั้น ขอยกเลิกการประชุมในวันเวลาดังกล่าว รอประชุมใหญ่คณะกรรมการทั้งหมดครั้งเดียว
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

เรียนเชิญประชุม 

             เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หรือผู้รับผิดชอบงานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในกลุ่มที่ 2 (อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอเขาค้อ และอำเภอน้ำหนาว เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เริ่มเวลา 13.00 นณ หอประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ระดับเขตพื้นที่  และถ้าโรงเรียนใดยังไม่ได้ส่งรายชื่อกรรมการการแข่งขัน ให้นำรายชื่อกรรมการการแข่งขันแต่ละกิจกรรมมาพร้อมด้วย จักขอบคุณยิ่ง   

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
การพิมพ์บัตรกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
การพิมพ์บัตรกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน ใช้วิธีการแปลงไฟล์ จาก .pdf เป็นไฟล์ .jpg โดยใช้โปรแกรมตามลิ้งค์นี้ ดาวน์โหลดโปรแกรม "โปรแกรมแปลงไฟล์" วิธีใช้โปรแกรม "วิธีใช้โปรแกรมแปลงไฟล์"
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 14:54 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่ ๒ เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ
http://lomsak.ac.th/632.rar
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 11:27 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวข้อ การแข่งขันท่องอาขยาน อ่านทำนองเสนาะ ม.4-6(ม.ปลาย) รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ
http://www.lomsak.ac.th/PN.rar
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 11:06 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
บายศรีสู่ขวัญให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่อบูชาบายศรีมาประกอบบายศรีสู่ขวัญในวันแข่งขัน ปิ่นมณี ศรีอินคำ, ทิษนา ทองคำ
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 17:16 น.
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 2 แจ้งหัวข้อ การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับ ม. ต้น และม.ปลาย หัวข้อประเด็นปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ 1. การศึกษาต่อ 2. การปรับตัว 3. พฤติกรรมทางเพศ 4. ครอบครัว ผู้จัดการแข่งขัน จะเป็นผู้เตรียมนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเป็น Counselee ทีมที่เข้าแข่งขัน ต้องคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา Counselor เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มาของรับคำปรึกษา (ใช้เวลา 8 - 10 นาที โดยการจับฉลากกรณีปัญหาก่อนเข้าห้องแข่งขัน)
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 17:04 น.
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 2 แจ้งห้วข้อ การแข่งขัน "หนังสือเล่มเล็ก" ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 1. อาเซียน 2. เศรษฐกิจพอเพียง 3. คุณธรรม 4. สิ่งแวดล้อม 5. การสื่อสารยุคใหม่ การแข่งขันให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ไปเอง กระดาษใช้ 100 ปอนด์ ขนาด A4 ทั้งเนื้อหาและปกใช้กาวที่ไม่ใช่เยื่อกาว เคลือบทุกหน้า เข้าเล่มแบบประกบหน้าหลังทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 10:49 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สุนทรพจน์  ม.ต้น - ม.ปลาย

หัวข้อ  เด็กดีมีคุณธรรมนำเทคโนโลยีพัฒนาชีวีสู่สากล โดยสำเนาบทพูดจำนวน 5 ชุด มาในวันแข่งขันด้วย

วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2556 เวลา 13:41 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. แก้ไขโปรแกรมการแข่งขัน เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล แก้ไขวันแข่งขันจากวันที่ 11 กันยายน 2556 เป็นวันที่ 10 กันยายน 2556 จึงรียนมาให้โปรดทราบ

2. การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ระดับ ม.ปลาย ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ออกแบบทดสอบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ทาง E-mail  jack-za-peebaa@hotmail.com

         2.1 ข้อสอบ pisa 1 ข้อ

         2.2 ข้อสอบ ทักษะกระบวนการ 5 ข้อ

         2.3 ข้อสอบ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ วิชาละ 20 ข้อ

         2.4 รวมข้อสอบทั้งหมด 26 ข้อ

         2.5 พิมพ์ด้วย Angsana 16 พร้อมเฉลย

วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2556 เวลา 11:26 น.
หัวข้อการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
คณะกรรมการได้กำหนดหัวข้อการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดังนี้ 1. การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) คณะกรรมการได้กำหนดหัวข้อการแข่งขันคือ ประชาคมอาเซียน 2. การแข่งขัน Webpage ประเภท Web Editor (จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน) 3 หัวข้อ คือ ประชาคมอาเซียน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ เศรษฐกิจพอเพียง
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2556 เวลา 17:03 น.
เรียนเชิญ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพม.40 โซน 2

เรียนเชิญ 

             ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หรือผู้รับผิดชอบงานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในกลุ่ม  2 (อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอเขาค้อ และอำเภอน้ำหนาว) เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เริ่มเวลา 13.00 นณ หอประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ระดับเขตพื้นที่  และถ้าโรงเรียนใดยังไม่ได้ส่งรายชื่อกรรมการการแข่งขัน ให้นำรายชื่อกรรมการการแข่งขันแต่ละกิจกรรมมาพร้อมด้วย จักขอบคุณยิ่ง   

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 10:04 น.
กำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ภาคเหนือ สพม.40 โซน 2
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 1,232
จำนวนนักเรียน 2,676
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,799
จำนวนกรรมการ 830
ครู+นักเรียน 4,475
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,305
ประกาศผลแล้ว 167/167 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 13
เมื่อวาน 20
สัปดาห์นี้ 33
สัปดาห์ที่แล้ว 141
เดือนนี้ 297
เดือนที่แล้ว 645
ปีนี้ 7,523
ทั้งหมด 183,611