หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 514 10 ก.ย. 2556 09.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 514 11 ก.ย. 2556 09.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 515 10 ก.ย. 2556 09.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 515 11 ก.ย. 2556 09.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง แข่งห้อง 511 เก็บตัวห้อง 518 10 ก.ย. 2556 09.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง แข่งห้อง 511 เก็บตัวห้อง 518 11 ก.ย. 2556 09.00
-
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง แข่งห้อง 513 เก็บตัวห้อง 526 10 ก.ย. 2556 09.00
-
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง แข่งห้อง 513 เก็บตัวห้อง 526 11 ก.ย. 2556 09.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 516 10 ก.ย. 2556 09.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 516 11 ก.ย. 2556 09.00
-


นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย โทร 0869335314 และนางสาวทัดดาว ศิริวงค์
โทร 0800266614
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]