หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 526 10 ก.ย. 2556 09.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 526 11 ก.ย. 2556 09.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 522 10 ก.ย. 2556 09.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 522 11 ก.ย. 2556 09.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 521 11 ก.ย. 2556 09.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงยิมพลศึกษา 11 ก.ย. 2556 13.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงยิมพลศึกษา 11 ก.ย. 2556 14.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 524 10 ก.ย. 2556 09.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 524 11 ก.ย. 2556 09.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 523 10 ก.ย. 2556 09.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 523 11 ก.ย. 2556 09.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้องพระพุทธศาสนา 11 ก.ย. 2556 09.00
-


นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย โทร 0869335314 และนางสาวทัดดาว ศิริวงค์
โทร 0800266614
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]