หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต้นที่ 1,2 หน้าอาคารคหกรรม 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต้นที่ 1,2 หน้าอาคารคหกรรม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 1 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 1 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 1 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 1 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 4,5 หน้าอาคาร 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 4,5 หน้าอาคาร 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 5,6 หน้าอาคาร 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 6 หน้าอาคาร 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 4 หน้าอาคาร 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 4 หน้าอาคาร 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 2 หน้าอาคารคหกรรม 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 2 หน้าอาคารคหกรรม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 3 หน้าอาคารคหกรรม 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 3 หน้าอาคารคหกรรม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
-
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 10 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
-
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 11 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
-
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
-
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง Resource center 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง Resource center 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-


นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย โทร 0869335314 และนางสาวทัดดาว ศิริวงค์
โทร 0800266614
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]