หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 533,534 10 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 533,534 11 ก.ย. 2556 08.30-16.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 535 10 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 535 11 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 536,537 10 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 536,537 11 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 517,518 10 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 517,518 11 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง ประชุมอาคาร 100 ปี 10 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง ประชุมอาคาร 100 ปี 11 ก.ย. 2556 08.30-16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 531,532 10 ก.ย. 2556 09.00 16.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 531,532 11 ก.ย. 2556 09.00 16.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 531,532 10 ก.ย. 2556 08.30 -08.45
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 531,532 11 ก.ย. 2556 08.45 - 09.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้อง World Class ห้อง ASEAN 10 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้อง World Class ห้อง ASEAN 11 ก.ย. 2556 08.30-16.00
-


นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย โทร 0869335314 และนางสาวทัดดาว ศิริวงค์
โทร 0800266614
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]