หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 123 89 76.72% 15 12.93% 6 5.17% 6 5.17% 116
2 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 109 81 75% 11 10.19% 5 4.63% 11 10.19% 108
3 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 69 37 57.81% 11 17.19% 7 10.94% 9 14.06% 64
4 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 72 35 50.72% 17 24.64% 8 11.59% 9 13.04% 69
5 โรงเรียนเมตตาวิทยา 70 35 52.24% 14 20.9% 8 11.94% 10 14.93% 67
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 86 35 48.61% 14 19.44% 5 6.94% 18 25% 72
7 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 80 26 39.39% 14 21.21% 10 15.15% 16 24.24% 66
8 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 62 20 40% 11 22% 8 16% 11 22% 50
9 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 52 19 40.43% 7 14.89% 5 10.64% 16 34.04% 47
10 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 61 18 32.14% 15 26.79% 7 12.5% 16 28.57% 56
11 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 57 17 34% 12 24% 13 26% 8 16% 50
12 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 39 17 48.57% 6 17.14% 4 11.43% 8 22.86% 35
13 โรงเรียนผดุงวิทย์ 44 17 40.48% 5 11.9% 6 14.29% 14 33.33% 42
14 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 66 14 25% 21 37.5% 7 12.5% 14 25% 56
15 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 31 13 48.15% 6 22.22% 2 7.41% 6 22.22% 27
16 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 34 12 42.86% 3 10.71% 6 21.43% 7 25% 28
17 โรงเรียนบ้านโคกมน 24 9 39.13% 5 21.74% 1 4.35% 8 34.78% 23
18 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 17 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 4 28.57% 14
19 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 22 6 30% 6 30% 1 5% 7 35% 20
20 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 20 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
21 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 13 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
22 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
23 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 10 4 40% 1 10% 1 10% 4 40% 10
24 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
25 โรงเรียนบ้านวังกวาง 12 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 12
26 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 16 2 20% 2 20% 1 10% 5 50% 10
27 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 12 2 20% 1 10% 2 20% 5 50% 10
28 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 9 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 5 55.56% 9
29 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
30 โรงเรียนศรีไพรวิทยา 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย โทร 0869335314 และนางสาวทัดดาว ศิริวงค์
โทร 0800266614
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]