หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 018 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 22 38 28
2 028 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 4 6 5
3 019 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 20 51 23
4 015 โรงเรียนบ้านวังกวาง 12 22 12
5 014 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 31 60 43
6 030 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 5 12 6
7 017 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 10 16 12
8 016 โรงเรียนบ้านโคกมน 24 64 37
9 029 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 9 14 12
10 007 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 86 220 146
11 003 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 80 162 126
12 011 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 34 100 62
13 004 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 66 154 91
14 008 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 17 44 29
15 013 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 39 82 56
16 006 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 52 99 66
17 002 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 123 321 196
18 009 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 109 325 193
19 025 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 69 109 77
20 005 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 61 115 82
21 010 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 62 108 86
22 012 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 72 148 107
23 020 โรงเรียนผดุงวิทย์ 44 87 68
24 022 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 57 109 59
25 026 โรงเรียนศรีไพรวิทยา 4 6 4
26 021 โรงเรียนหยกฟ้า 0 0 0
27 024 โรงเรียนเมตตาวิทยา 70 114 99
28 027 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 16 27 22
29 023 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 12 18 16
30 031 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ 9 20 15
31 032 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 13 25 21
รวม 1232 2676 1799
4475

นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย โทร 0869335314 และนางสาวทัดดาว ศิริวงค์
โทร 0800266614
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]