กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. แก้ไขโปรแกรมการแข่งขัน เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล แก้ไขวันแข่งขันจากวันที่ 11 กันยายน 2556 เป็นวันที่ 10 กันยายน 2556 จึงรียนมาให้โปรดทราบ

2. การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศษสตร์ ระดับ ม.ปลาย ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ออกแบบทดสอบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ทาง E-mail  jack-za-peebaa@hotmail.com

         2.1 ข้อสอบ pisa 1 ข้อ

         2.2 ข้อสอบ ทักษะกระบวนการ 5 ข้อ

         2.3 ข้อสอบ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ วิชาละ 20 ข้อ

         2.4 รวมข้อสอบทั้งหมด 26 ข้อ

         2.5 พิมพ์ด้วย Angsana 16 พร้อมเฉลย

วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2556 เวลา 11:26 น.