กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สุนทรพจน์  ม.ต้น - ม.ปลาย

หัวข้อ  เด็กดีมีคุณธรรมนำเทคโนโลยีพัฒนาชีวีสู่สากล โดยสำเนาบทพูดจำนวน 5 ชุด มาในวันแข่งขันด้วย

วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2556 เวลา 13:41 น.