กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 2 แจ้งห้วข้อ การแข่งขัน "หนังสือเล่มเล็ก" ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 1. อาเซียน 2. เศรษฐกิจพอเพียง 3. คุณธรรม 4. สิ่งแวดล้อม 5. การสื่อสารยุคใหม่ การแข่งขันให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ไปเอง กระดาษใช้ 100 ปอนด์ ขนาด A4 ทั้งเนื้อหาและปกใช้กาวที่ไม่ใช่เยื่อกาว เคลือบทุกหน้า เข้าเล่มแบบประกบหน้าหลังทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 10:49 น.