กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
บายศรีสู่ขวัญให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่อบูชาบายศรีมาประกอบบายศรีสู่ขวัญในวันแข่งขัน ปิ่นมณี ศรีอินคำ, ทิษนา ทองคำ
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 17:16 น.