ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่ ๒ เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ
http://lomsak.ac.th/632.rar
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 11:27 น.