การพิมพ์บัตรกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
การพิมพ์บัตรกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน ใช้วิธีการแปลงไฟล์ จาก .pdf เป็นไฟล์ .jpg โดยใช้โปรแกรมตามลิ้งค์นี้ ดาวน์โหลดโปรแกรม "โปรแกรมแปลงไฟล์" วิธีใช้โปรแกรม "วิธีใช้โปรแกรมแปลงไฟล์"
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 14:54 น.