เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
สรุปอันดับ
ชมภาพกิจกรรม (NEW)
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ก.ย. 2556
12 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****
      เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล
เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว
       เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.
 
 

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคให้ติดตามการเคลื่อนไหวคลิกเว็บไซต์นี้


1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 1 ก.ย. – 15 พ.ย.
2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 21 – 27 พ.ย.
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ธ.ค.
4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 1 - 15 ธ.ค. 56
 
  !!!ประกาศ!!! เริ่มพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2556 แนะนำใช้ Google Chrome จะมีปัญหาในการพิมพ์น้อยที่สุด   และถ้านายทะเบียนยังไม่ได้แก้ไขชื่อ-นามสกุลหรือยังผิดอยู่โรงเรียนสามารถแก้ไขได้ โดยเข้าระบบโรงเรียนแล้วแก้ไข ตรงเมนูแก้ไขชื่อ ส่วนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนะดับภาคให้แก้ไขภายในวันศุกร์ที่ 20 ก.ย.นี้ นายทะเบียนจะอนุมัติการแก้ไขอีกครั้งครับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           ไฟล์ผลงานการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP สามารถดาวน์โหลดผลงานได้ ที่>>[ดาวน์โหลดผลงาน ม.1-3 ]
>>[ดาวน์โหลดผลงาน ม.4-6 ]
 
  ประกาศ!!! การประเมินนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศผลงานครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมกิจกรรมคลินิกครูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 กลุ่ม 3
โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมการประเมินได้ ดังนี้
1)ผู้บริหาร 1 คน
2)ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน
3)ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน
โดยทำหนังสือราชการส่งรายชื่อและรูปเล่มพร้อมร่องรอยมาที่ งานธุรการ โรงเรียนหนองไผ่ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2556
มีขอส่งสัยติดต่อ นายสุเมธ จงใจมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ เบอร์ 0818883556
และให้นำเสนอผลงานในวันที่ 12 กันยายน 2556 พื้นที่การนำเสนอกว้าง 0.60 เมตร ยาว 2.40 เมตร
สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมิน ที่>>[ดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมิน ]
 
 

ประกาศ !!!  จากฝ่ายจัดการจราจร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.40 กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนหนองไผ่ 
       เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนหนองไผ่ ใช้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อให้การจราจรในพื้นที่การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว จึงจัดการจราจร ดังนี้
      1. จัดการเดินรถทางเดียว เข้าประตูโรงเรียนด้านทิศใต้ ออกประตูด้านทิศเหนือ
      2. การจอดรถยนต์ให้จอดชิดซ้ายบนถนนในโรงเรียนตามที่จัดไว้ และในสนามฟุตบอลด้านทิศเหนือ
      3. รถจักรยานยนต์ให้จอดในที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณถนนซ้ายมือถนนทางเข้าโรงเรียน
      4. สถานศึกษาใดที่นำรถบัสมา ให้จอดรถบริเวณถนนคู่ขนานหน้าโรงเรียน
                                                

 
  ประกาศ!!!สถานที่แข่งขันและกำหนดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.40 กลุ่ม 3 สำหรับโรงเรียนเรียนร่วม
วันที่ 12 กันยายน 2556 อาคารพฤกษาพรรณ มี 7 รายการ
ห้อง 4302 รายการหนังสือเล่มเล็ก เวลา 09.00 - 16.00 น.
ห้อง4303 รายการศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง4304 รายการมารยาทงามอย่างไทย เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง4305 รายการวาดภาพระบายสี เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง4306 รายการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง4307 รายการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง4207 รายการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เวลา 09.00 - 12.00 น.
รายละเอียดแต่ละรายการดูได้ตรง รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
 
  ประกาศ!!! ขั้นตอนการแก้ไข ชื่อและเปลี่ยนตัว นักเรียน ผู้ฝึกสอน และกรรมการ
1) หลังวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ให้โรงเรียนที่ต้องการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ ประสานโดยตรงไปยังโรงเรียนหนองไผ่ และส่งหนังสือราชการพร้อมแนบเอกสาร DOC5 ไปทางอีเมล์ ของ นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า promtao@ gmail.com เบอร์โทร 089-7035022 ก่อนถึงวันแข่งขัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูล
2) ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องเปลี่ยนแปลงในวันแข่งขัน ให้ครูผู้ฝึกสอนหรือครูผู้ควบคุมนักเรียน ยื่นเอกสารต่อประธานกรรมการตัดสินหรือกรรมการก่อนเวลารายงานตัวเข้าแข่งขัน
3) นายทะเบียนศูนย์การแข่งขัน ใช้ DOC5 ในการแก้ไขข้อมูลก่อนบันทึกคะแนนและประกาศผลการแข่งขัน
ดาวน์โหลดDOC5 ที่>>[ดาวน์โหลดDOC5 ]
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 

 
ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ถึง กรรมการตัดสินแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาทุกท่าน ให้ดำเนินการ
1. ให้ออกข้อสอบจำนวน 10 ข้อ ในแต่ละระดับชั้น โดยเป็นเนื้อหา สุขศึกษา 5 ข้อ และพลศึกษา 5 ข้อ
2. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ก,ข,ค,ง ลงในกระดาษ จำนวน 1 ข้อ ต่อ 1 แผ่น แล้วปิดซองผนึก แยกระดับให้เรียบร้อย
3. ส่งที่ครูปรีชา จันทร์ธนพิเชษฐ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตั้งแต่เวาล 09.00 -09.30 น. ณ โรงเรียนหนองไผ่ ของวันทำการแข่งขัน เบอร์ติดต่อ 089-5663577
4.เริ่มทำการแข่งขันเวลา 10.00 น. ในแต่ละวัน
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 12:53 น.
ประกาศ แก้ไข กำหนดการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน (แก้ไข ณวันที่ 6 ก.ย.)
    แก้ไขกำหนดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน ได้แก่
    รายการ Cross Word ทั้ง 2 ระดับชั้น แข่งขันทั้งสองวัน เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อาคารพุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3306-3307
    โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 2 ระดับชั้น เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็น เต็นท์ 6 หน้าเสาธง
    รายการเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ และอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ระดับชั้น ม.4-6 เริ่มแข่งขันเวลา 08.00-16.00 น.
    รายการคำคม ทั้ง 2 ระดับชั้น เปลี่ยนห้องแข่งขันเป็น อาคารพุฒนภาชั้น 3 ห้อง 3302
ส่วนรายละเอียดแต่ละรายการมีในเว็บไซต์
สามารถดาวน์โหลดทั้งหมดที่ >>[ดาวน์โหลดกำหนดการ ] >>[ดาวน์โหลดผังอาคาร ] >>[ดาวน์โหลดผังห้องแข่งขันใหม่6ก.ย. ]
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 10:40 น.
ประกาศ หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    รายการผลงานสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GSP
ม.1-3 เรื่อง ข้อ1. เรขาคณิต ข้อ2.พื้นที่ หรือปริมาตร ข้อ3. การแปลง ข้อ4. กราฟ ข้อ5. ผลงานสร้างสรรค์ โดยสร้างรูปบังคับและแต่งเติมตามหัวข้อที่กำหนด
ส่วน ม.4-6 เรื่อง ข้อ1. ภาคตัดกรวย ข้อ2. เรขาคณิตวิเคราะห์ ข้อ3. กำหนดการเชิงเส้น ข้อ4. ฟังก์ชัน (ม.4-ม.6) หรือเวกเตอร์ ข้อ5. ผลงานสร้างสรรค์ โดยสร้างรูปบังคับและแต่งเติมตามหัวข้อที่กำหนด
    และให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันสามารถออกข้อสอบแข่งขันได้โดย ออก มา 5 ข้อจำนวน 15 ชุด ข้อสอบที่ยากจำนวน 1 ข้อ ข้อสอบปานกลาง 1 ข้อข้อสอบที่ง่าย 2 ข้อ โดยระบุในหัวข้อสอบด้วย(ให้ลงเว็บท้ายข้อสอบว่ายากหรือง่าย) เรื่องตามข้อโดยปีนี้ให้ออกเป็นเกณฑ์เป็นข้อย่อยๆ ตัวอย่างเช่น 1.สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (3 คะแนน) 2.เลื่อนขนานสามเหลี่ยมรูปนั้นได้ (5 คะแนน) 3.หมุนสามเหลี่ยมรูปนั้น (5 คะแนน)4.สะท้อนสามเหลี่ยมรูปนั้น(5 คะแนน) 5.บอกพิกัดสามเหลี่ยมทุกจุด(2 คะแนน) รวมข้อละ 20 คะแนน
    ถ้าไม่ออกตามนี้ถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาเป็นข้อสอบในการจับฉลากแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 21:47 น.
ประกาศ หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    รายการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3 กล่าวในหัวข้อ “ภาษาไทยกับอาเซียน”     รายการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-6 กล่าวในหัวข้อ “มองโลกอย่างกว้างไกลด้วยหัวใจอาเซียน”
หมายเหตุฯ ให้นักเรียนเตรียมบท จำนวน 5 ชุด ให้กรรมการในวันแข่งขัน
รายการท่องอาขยาน ม.1-3 บทหลัก 1. นิราศภูเขาทอง 2. โคลงโลกนิติ 3. บทพาทก์เอราวัณ บทเลือก 1. วัฒนธรรม 2. สุริโยทัยขาดคอช้าง 3. พระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร
ม.4-6 บทหลัก 1. อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง 2. กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน 3. ลิลิตตะเลงพ่าย บทเลือก 1.นิราศนรินทร์ 2.มงคลสูตรคำฉันท์ 3. ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
หมายเหตุฯ กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี อินทรวิเชียรฉันท์ 11 และเขียนเรียงความแจ้งหัวข้อในวันแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 21:22 น.
ประกาศ หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    ผลการประชุมคณะกรรมการตัดสิน Impromptu Speech ได้กำหนดหัวข้อการพูด ดังนี้
1. หัวข้อการพูดรายการ Impromptu Speech ม.1-3
-Environment
-Tourism
-Science & Technology
2. หัวข้อการพูดรายการ Impromptu Speech ม.4-6
-Environment
-Health
-Tourism
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 15:22 น.
เชิญคณะกรรมการที่มีรายชื่อตามคำสั้งนี้เข้าประชุม วันที่ 23 สิงหาคม 2556
[ประกาศ] เชิญคณะกรรมการทุกท่าน ตามรายชื่อในคำสั่งนี้ มาประชุมใน วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมสมานฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ พร้อมนำเกณฑ์การตัดสินของแต่ละรายการมาด้่วย >>[ดาวน์โหลดคำสั่ง ]
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 13:16 น.
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพม.40 กลุ่ม 3
    เนื่องจากมติที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 สพม.40 กลุ่ม 3 เรื่องจัดตั้งกรรมการการตัดสินกิจกรรมต่างๆของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ได้มีข้อสรุปในการดำเนินการดังนี้
1. ให้แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตัดสินภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 มาที่โรงเรียนหนองไผ่ สามารถส่งข้อมูลได้ 2 ช่องทางคือ ทาง Fax : 056781623 และ email : mit_np@hotmail.com

2. กำหนดวันประชุมกลุ่มวิชาการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม วันที่ 6 สิงหาคม 56 เวลา 8.30 น. ณ ห้องโสต โรงเรียนหนองไผ่ โดยให้โรงเรียนใน สพม.40 กลุ่ม 3 ส่งบุคลากรฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน(รองวิชาการ หรือผู้แทนด้านวิชาการ)
3. ประชุมคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 23 สิงหาคม 56 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมสมานฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 23:34 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
    เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 1,422
จำนวนนักเรียน 3,003
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,029
จำนวนกรรมการ 1,184
ครู+นักเรียน 5,032
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,216
ประกาศผลแล้ว 190/190 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 21
สัปดาห์ที่แล้ว 81
เดือนนี้ 157
เดือนที่แล้ว 401
ปีนี้ 4,898
ทั้งหมด 177,650