หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ณ.โรงเรียหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.หวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3309 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3309 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3309 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3309 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ห้อง ห้องสมุด 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3310 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3310 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3310 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3310 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]