หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ณ.โรงเรียหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.หวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 1 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 1 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เพชรอำพัน ชั้น 2 ห้อง 1206 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เพ็ญชมพู ชั้น 1 ห้อง 2105 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เพ็ญชมพู ชั้น 1 ห้อง 2105 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ห้อง 3304และ 3305 11 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3304,3305 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3306-3307 11 ก.ย. 2556
12 ก.ย. 2556
09.00 - 16.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3306-3307 11 ก.ย. 2556
12 ก.ย. 2556
09.00 - 16.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3202 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3202 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3302 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3302 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3203 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3203 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 1 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 1 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]