หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองไผ่ 133 88 68.22% 27 20.93% 6 4.65% 8 6.2% 129
2 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 97 63 67.74% 16 17.2% 10 10.75% 4 4.3% 93
3 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 86 50 58.14% 20 23.26% 11 12.79% 5 5.81% 86
4 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 89 44 52.38% 22 26.19% 9 10.71% 9 10.71% 84
5 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 76 38 52.78% 19 26.39% 9 12.5% 6 8.33% 72
6 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 73 33 50% 15 22.73% 6 9.09% 12 18.18% 66
7 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 67 33 53.23% 13 20.97% 10 16.13% 6 9.68% 62
8 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 65 29 46.77% 9 14.52% 13 20.97% 11 17.74% 62
9 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 57 22 40% 8 14.55% 15 27.27% 10 18.18% 55
10 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 62 21 38.18% 15 27.27% 7 12.73% 12 21.82% 55
11 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 61 20 35.71% 19 33.93% 11 19.64% 6 10.71% 56
12 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 54 18 36.73% 9 18.37% 9 18.37% 13 26.53% 49
13 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 40 16 42.11% 10 26.32% 6 15.79% 6 15.79% 38
14 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 46 14 32.56% 9 20.93% 11 25.58% 9 20.93% 43
15 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 55 13 27.08% 15 31.25% 13 27.08% 7 14.58% 48
16 โรงเรียนอุดมวิทยา 37 12 34.29% 8 22.86% 6 17.14% 9 25.71% 35
17 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 26 12 48% 8 32% 3 12% 2 8% 25
18 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 36 11 39.29% 5 17.86% 3 10.71% 9 32.14% 28
19 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 44 10 23.26% 19 44.19% 11 25.58% 3 6.98% 43
20 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 27 10 38.46% 7 26.92% 5 19.23% 4 15.38% 26
21 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 25 8 33.33% 8 33.33% 5 20.83% 3 12.5% 24
22 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 19 8 47.06% 2 11.76% 4 23.53% 3 17.65% 17
23 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 26 7 30.43% 9 39.13% 3 13.04% 4 17.39% 23
24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิตร 16 5 33.33% 7 46.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
25 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 17 4 25% 4 25% 2 12.5% 6 37.5% 16
26 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 12 4 40% 0 0% 1 10% 5 50% 10
27 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 18 2 11.76% 6 35.29% 4 23.53% 5 29.41% 17
28 โรงเรียนโชติวิทยา 10 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
29 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 10 2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 10
30 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 8 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
31 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 17 1 6.67% 5 33.33% 3 20% 6 40% 15
32 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 13 1 10% 4 40% 2 20% 3 30% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]