หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 018 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 19 26 22
2 016 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 57 107 73
3 004 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 40 65 56
4 013 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 55 98 84
5 009 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 54 98 61
6 012 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 62 118 92
7 001 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 86 191 136
8 003 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 36 83 40
9 014 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 97 222 157
10 002 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 76 127 100
11 015 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 89 160 113
12 006 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 46 72 63
13 017 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 26 47 31
14 007 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 65 184 108
15 010 โรงเรียนหนองไผ่ 133 394 223
16 011 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 73 157 98
17 008 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 67 127 94
18 005 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 61 174 98
19 019 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 26 36 31
20 026 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 12 41 20
21 027 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 17 30 19
22 028 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 10 16 14
23 031 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 13 24 20
24 023 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 44 118 70
25 030 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 25 41 27
26 021 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 18 33 28
27 022 โรงเรียนอุดมวิทยา 37 72 54
28 029 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 27 52 36
29 024 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 8 11 8
30 020 โรงเรียนโชติวิทยา 10 15 14
31 025 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 17 38 21
32 032 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิตร 16 26 18
รวม 1422 3003 2029
5032

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]