ประกาศ แก้ไข กำหนดการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน (แก้ไข ณวันที่ 6 ก.ย.)
    แก้ไขกำหนดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน ได้แก่
    รายการ Cross Word ทั้ง 2 ระดับชั้น แข่งขันทั้งสองวัน เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อาคารพุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3306-3307
    โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 2 ระดับชั้น เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็น เต็นท์ 6 หน้าเสาธง
    รายการเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ และอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ระดับชั้น ม.4-6 เริ่มแข่งขันเวลา 08.00-16.00 น.
    รายการคำคม ทั้ง 2 ระดับชั้น เปลี่ยนห้องแข่งขันเป็น อาคารพุฒนภาชั้น 3 ห้อง 3302
ส่วนรายละเอียดแต่ละรายการมีในเว็บไซต์
สามารถดาวน์โหลดทั้งหมดที่ >>[ดาวน์โหลดกำหนดการ ] >>[ดาวน์โหลดผังอาคาร ] >>[ดาวน์โหลดผังห้องแข่งขันใหม่6ก.ย. ]
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 10:40 น.