เชิญคณะกรรมการที่มีรายชื่อตามคำสั้งนี้เข้าประชุม วันที่ 23 สิงหาคม 2556
[ประกาศ] เชิญคณะกรรมการทุกท่าน ตามรายชื่อในคำสั่งนี้ มาประชุมใน วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมสมานฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ พร้อมนำเกณฑ์การตัดสินของแต่ละรายการมาด้่วย >>[ดาวน์โหลดคำสั่ง ]
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 13:16 น.