ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ณ.โรงเรียหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.หวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93.13 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76.7 เงิน 6  
7 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75.1 เงิน 7  
8 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 71.5 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน