ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ณ.โรงเรียหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.หวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อรัง สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน