หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 94 72 80% 11 12.22% 4 4.44% 3 3.33% 90
2 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 108 64 62.14% 28 27.18% 8 7.77% 3 2.91% 103
3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 94 40 45.45% 28 31.82% 9 10.23% 11 12.5% 88
4 โรงเรียนตะพานหิน 89 40 52.63% 22 28.95% 9 11.84% 5 6.58% 76
5 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 75 34 52.31% 15 23.08% 6 9.23% 10 15.38% 65
6 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 78 33 43.42% 26 34.21% 9 11.84% 8 10.53% 76
7 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 77 29 47.54% 15 24.59% 8 13.11% 9 14.75% 61
8 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 70 26 44.83% 17 29.31% 6 10.34% 9 15.52% 58
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 63 25 40.32% 21 33.87% 8 12.9% 8 12.9% 62
10 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 84 23 30.26% 30 39.47% 10 13.16% 13 17.11% 76
11 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 71 22 34.38% 24 37.5% 8 12.5% 10 15.63% 64
12 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 53 21 40.38% 18 34.62% 8 15.38% 5 9.62% 52
13 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 61 20 34.48% 19 32.76% 9 15.52% 10 17.24% 58
14 โรงเรียนอนุบาลวชิร 39 20 51.28% 9 23.08% 9 23.08% 1 2.56% 39
15 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 73 19 31.15% 22 36.07% 12 19.67% 8 13.11% 61
16 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 72 18 30.51% 25 42.37% 10 16.95% 6 10.17% 59
17 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 42 18 42.86% 13 30.95% 6 14.29% 5 11.9% 42
18 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 42 15 38.46% 12 30.77% 7 17.95% 5 12.82% 39
19 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 49 14 29.79% 12 25.53% 12 25.53% 9 19.15% 47
20 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 47 13 27.66% 14 29.79% 11 23.4% 9 19.15% 47
21 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 32 13 41.94% 13 41.94% 4 12.9% 1 3.23% 31
22 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 30 10 34.48% 8 27.59% 4 13.79% 7 24.14% 29
23 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 20 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 39 9 30% 10 33.33% 6 20% 5 16.67% 30
25 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 28 9 39.13% 5 21.74% 4 17.39% 5 21.74% 23
26 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 52 8 20% 12 30% 13 32.5% 7 17.5% 40
27 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 33 8 27.59% 10 34.48% 6 20.69% 5 17.24% 29
28 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 32 8 27.59% 8 27.59% 8 27.59% 5 17.24% 29
29 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 26 8 33.33% 7 29.17% 6 25% 3 12.5% 24
30 โรงเรียนวังกรดพิทยา 30 8 32% 6 24% 4 16% 7 28% 25
31 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 23 8 36.36% 5 22.73% 4 18.18% 5 22.73% 22
32 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 22 8 44.44% 3 16.67% 5 27.78% 2 11.11% 18
33 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 49 6 13.33% 18 40% 9 20% 12 26.67% 45
34 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 31 6 20.69% 9 31.03% 5 17.24% 9 31.03% 29
35 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 43 4 11.11% 17 47.22% 8 22.22% 7 19.44% 36
36 โรงเรียนเมธีพิทยา 35 4 12.9% 10 32.26% 8 25.81% 9 29.03% 31
37 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
38 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 18 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 14
39 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 19 3 16.67% 5 27.78% 5 27.78% 5 27.78% 18
40 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 14 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
41 โรงเรียนหัวเฉียว 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ 0850516649
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]