หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 044 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 20 40 26
2 015 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 61 141 86
3 022 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 28 53 34
4 018 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 72 164 92
5 028 โรงเรียนตะพานหิน 89 195 118
6 033 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 30 55 38
7 023 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 39 100 56
8 031 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 108 231 150
9 014 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 94 204 116
10 024 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 32 53 32
11 007 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 49 101 68
12 011 โรงเรียนวังกรดพิทยา 30 55 45
13 026 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 22 39 28
14 030 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 49 86 67
15 012 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 31 49 37
16 021 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 53 92 76
17 017 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 75 167 93
18 027 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 43 86 45
19 019 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 14 32 19
20 009 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 94 253 140
21 005 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 73 171 114
22 016 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 77 145 101
23 006 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 78 181 115
24 010 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 42 84 64
25 029 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 33 82 47
26 034 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 71 199 93
27 008 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 47 81 57
28 013 โรงเรียนเมธีพิทยา 35 62 39
29 025 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 52 91 69
30 032 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 70 128 94
31 038 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 84 172 131
32 035 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 19 32 24
33 037 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 23 43 33
34 042 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 18 42 27
35 049 โรงเรียนหัวเฉียว 8 9 9
36 043 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 1 16 5
37 041 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 42 85 59
38 053 โรงเรียนอนุบาลวชิร 39 65 52
39 050 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 26 52 41
40 045 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 32 102 42
41 048 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 5 5 5
42 040 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 63 186 84
รวม 1971 4229 2671
6900

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ 0850516649
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]