หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง 9 พ.ย. 2556
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 9 พ.ย. 2556
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง 9 พ.ย. 2556
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 9 พ.ย. 2556
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 9 พ.ย. 2556
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 9 พ.ย. 2556
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 9 พ.ย. 2556
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง 9 พ.ย. 2556
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 9 พ.ย. 2556
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง 9 พ.ย. 2556
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 9 พ.ย. 2556
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 9 พ.ย. 2556
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย เบอร์โทรติดต่อ 08-9099-5695 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]