หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 113 79 75.24% 15 14.29% 9 8.57% 2 1.9% 105
2 โรงเรียนจ่านกร้อง 130 68 58.12% 17 14.53% 21 17.95% 11 9.4% 117
3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 85 51 65.38% 10 12.82% 9 11.54% 8 10.26% 78
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 61 33 63.46% 8 15.38% 7 13.46% 4 7.69% 52
5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 64 31 53.45% 12 20.69% 6 10.34% 9 15.52% 58
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 39 23 65.71% 7 20% 1 2.86% 4 11.43% 35
7 โรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) 28 14 53.85% 8 30.77% 1 3.85% 3 11.54% 26
8 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 54 12 23.53% 18 35.29% 11 21.57% 10 19.61% 51
9 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 34 12 38.71% 10 32.26% 2 6.45% 7 22.58% 31
10 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
11 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 44 10 24.39% 11 26.83% 6 14.63% 14 34.15% 41
12 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 34 10 34.48% 8 27.59% 5 17.24% 6 20.69% 29
13 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 27 9 37.5% 7 29.17% 7 29.17% 1 4.17% 24
14 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 20 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 6 37.5% 16
15 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 14 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
16 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 14 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 6 46.15% 13
17 โรงเรียนดอนทองวิทยา 14 4 30.77% 2 15.38% 7 53.85% 0 0% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย เบอร์โทรติดต่อ 08-9099-5695 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]