หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 20 32 19
2 010 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 61 144 82
3 003 โรงเรียนจ่านกร้อง 130 431 212
4 012 โรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) 28 52 45
5 007 โรงเรียนดอนทองวิทยา 14 21 15
6 006 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 34 58 44
7 011 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 44 81 56
8 008 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 14 30 17
9 013 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 34 101 54
10 017 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 27 47 24
11 001 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 85 185 110
12 009 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 64 131 82
13 018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 13 33 14
14 005 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 14 61 25
15 002 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 113 308 172
16 016 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 54 83 73
17 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 39 130 53
รวม 788 1928 1097
3025

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย เบอร์โทรติดต่อ 08-9099-5695 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]