สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จ่านกร้อง 13 2 4 19 65 17 21 11 103
2 เฉลิมขวัญสตรี 3 5 6 14 79 15 9 2 103
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 3 4 4 11 33 8 7 4 48
4 พิษณุโลกพิทยาคม 2 6 0 8 51 10 9 8 70
5 ชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) 2 3 1 6 14 8 1 3 23
6 พุทธชินราชพิทยา 1 2 1 4 31 12 6 9 49
7 ผดุงราษฎร์ 1 1 1 3 9 7 7 1 23
8 บางระกำวิทยศึกษา 1 0 3 4 10 11 6 14 27
9 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1 0 1 2 23 7 1 4 31
10 ดอนทองวิทยา 1 0 0 1 4 2 7 0 13
11 เซนต์นิโกลาส 0 2 1 3 12 18 11 10 41
12 ประชาสงเคราะห์วิทยา 0 1 0 1 12 9 2 7 23
13 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 0 0 12 1 0 0 13
14 ท่าทองพิทยาคม 0 0 0 0 10 8 5 6 23
15 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 0 0 0 0 5 3 2 6 10
16 วังน้ำคู้ศึกษา 0 0 0 0 4 4 0 2 8
17 บ้านกร่างวิทยาคม 0 0 0 0 4 3 0 6 7
รวม 28 26 22 76 378 143 94 93 615