เปลี่ยนสถานที่การประกวดแข่งขันสาระดนตรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอเปลี่ยนสถานที่ประกวดแข่งขันสาระดนตรี จากเดิมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เป็น โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ตำบลวังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 10:38 น.