แจ้งรับ Username , Password
โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับ Username และ password เพื่อเข้าระบบในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ติดต่อรับที่ อาจารย์อาทิตยา ชำนาญจุ้ย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มีดังนี้ 1. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 2. โรงเรียนชุมแสงสงคราม 3. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 4. โรงเรียนธีรธาดา 5. โรงเรียบางระกำวิทยศึกษา 6. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 7. โรงเรียนบ้านปลักแรด 8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 9. โรงเรียนผดุงราษฎร์ 10. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 10:51 น.