หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 75 58 82.86% 10 14.29% 0 0% 2 2.86% 70
2 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 81 48 64% 12 16% 3 4% 12 16% 75
3 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 76 43 61.43% 11 15.71% 6 8.57% 10 14.29% 70
4 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 45 31 70.45% 3 6.82% 4 9.09% 6 13.64% 44
5 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 64 28 50.91% 10 18.18% 6 10.91% 11 20% 55
6 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 62 28 50.91% 9 16.36% 6 10.91% 12 21.82% 55
7 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 30 20 68.97% 5 17.24% 1 3.45% 3 10.34% 29
8 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 111 18 22.5% 36 45% 11 13.75% 15 18.75% 80
9 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 47 17 40.48% 9 21.43% 5 11.9% 11 26.19% 42
10 โรงเรียนหนองพระพิทยา 31 16 53.33% 4 13.33% 4 13.33% 6 20% 30
11 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 45 13 37.14% 9 25.71% 6 17.14% 7 20% 35
12 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 33 12 37.5% 10 31.25% 3 9.38% 7 21.88% 32
13 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 29 10 35.71% 8 28.57% 4 14.29% 6 21.43% 28
14 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 28 7 31.82% 6 27.27% 2 9.09% 7 31.82% 22
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง โทร.0818888161
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]