หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 30 54 33
2 002 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 29 56 35
3 010 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 76 141 93
4 003 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 81 155 113
5 001 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 75 146 111
6 006 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 33 72 39
7 013 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 62 111 75
8 005 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 28 52 30
9 008 โรงเรียนหนองพระพิทยา 31 92 39
10 009 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 47 79 49
11 011 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 64 129 73
12 007 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 45 83 57
13 012 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 45 124 60
14 014 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 111 375 174
รวม 757 1669 981
2650

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง โทร.0818888161
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]