เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63

สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3

ประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมโอนเข้าสู่ระดับภาคเหนือ

(15/11/2013)

 
 

ประกาศผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการแล้ว

แจ้ง!!! ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อตัวแทนแต่ละรายการ ว่ารายชื่อถูกต้องหรือไม่ ก่อนส่งข้อมูลในระดับภาคต่อไป

ส่งข้อมูล ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

หมายเหตุ:รายการใดต้องการแกไขรายชื่อ ดำเนินการแจ้งชื่อด่วน!!! 

 
 

แจ้ง!!! แก้ไข และเพิ่มเติม การเตรียมอุปกร์และข้อสอบ การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  Download file

 
 

กำหนดการ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

พิธีเปิด เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมฯโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา และโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ

ลายละเอียดดังแนบไฟล์

 
 

แจ้งทุกโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัว

นักเรียน / ครูผู้ฝึกสอน / เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

 หรือ

หมายเหตุ : บัตรประจำตัวคณะกรรมการตัดสินรับได้ที่จุดรับลงทะเบียนคณะกรรมการ ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

 
 

แจ้งสถานที่แข่งขันเพิ่มเติม

ที่จอดรถอาคาร 1 (คหกรรม) ภาคเช้าเริ่มเวลา  09.30 น.  เป็นต้นไป

1. การแปรรูปอาหารม.1-ม.3              2. การแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

3. การทำแกงมัสมั่น  ม.1-ม.3             4. การกระทงทอง  ม.4-ม.6

5. การทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

6. การทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

(08/11/2013)

 
 
แจ้งสถานทีการแข่งขันเพิ่มเติม
           รายการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
           ใช้โปรแกรม GSPม.1-ม.3 และ  ม.4 - ม.6 
           แข่งขันที่  ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวากยสัมพันธ์
           โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เวลา 09.30 - 12.30 น.
(08/11/2013)
 
 

แผนผังแสดงสถานที่จัดการแข่งขัน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

แผนผังโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

Download file 

 
 

แจ้ง!!! ทุกโรงเรียนสามารถตรวจสอบสถานที่การจัดการแข่งขันได้แล้ว 

(06/11/2013)

 
 

แจ้ง!! ทุกโรงเรียนเรื่องขอแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียน

ครั้งที่ 2

กำหนดแก้ไขชื่อ ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2556

หมายเหตุ  : ถ้าเปลี่ยนตัวหลังจากนี้ให้ทำบันทึกข้อความจากผู้อำนวยการ และหลักฐานการเปลี่ยนตัว(สำเนาบัตรประชาชน) นำมาให้คณะกรรมการตัดสิน ณ สนามแข่งขันในวันแข่งขัน

 
 

แจ้ง!! แก้ไขและเพิ่มเติมเกณ์การแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระฯ

(06/11/2013)

 
 

แจ้งคณะกรรมการและโรงเรียนที่จะต้องแข่งขัน ที่ โรงเรียนนครไทยในวันที่  8  พฤศจิกายน  2556ทุกรายการจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา13.00 น.เป็นต้นไป ดังรายการต่อไปนี้

1. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภททีม ข (ม.1-ม.6)
2. การประกวดขับขานประสานเสียง  (ม.4-ม.6)
3. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  (ม.1-ม.3) 
4. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  (ม.4-ม.6)
5. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  (ม.1-ม.6)
6. การแข่งขันระบำมาตรฐาน
7. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ (ม.1 - ม.3)
8. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

 ขอให้คณะกรรมการตัดสินทุกท่านไปพร้อมกัน

ณ โรงเรียนนครไทยตามวันและเวลาดังกล่าว

 
 

แจ้งเปลี่ยนสถานที่การประกวดการแข่งขันสาระดนตรี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์

 
 

คำสั่งแต่ีงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย

งานหัตถกรรมนักเรียน สพม. 39 กลุ่มจังหวัดพิษณุโลก

 
 

กำหนดนัดหมาย

รายละเอียดงาน

16 กันยายน ประชุมการจัดการแข่งขัน และเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขัน /กำหนดวันลงทะเบียน
16 ก.ย. - 1 ต.ค. ลงทะเบียนการแข่งขันนักเรียน/ครู
1 ตุลาคม ประชุม รองฯ หรือหัวหน้าวิชาการ ชี้แจงการจัดการแข่งขัน และรับสมัครคณะกรรมการตัดสิน ณ โรงเรียนพรหมพิรามพิทยา
10 ตุลาคม ประชุม รองฯ หรือหัวหน้าวิชาการ คัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
25 - 31 ต.ค เปิดระบบแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครู และเปลี่ยนตัวนักเรียน
2 พฤศจิกายน แข่งขันหุ่นยนต์ระดับเขต สพม.39 พิษณุโลก ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
3 พฤศจิกายน แข่งขันนักบินน้อยระดับเขต สพม.39 พิษณุโลก ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
4 พฤศจิกายน ประชุมคณะกรรมการตัดสินทุกรายการ ณ โรงเรียนพรหมพิรามพิทยา
6 พฤศจิกายน เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู/กรรมการ/เจ้าหน้าที่
8 พฤศจิกายน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมประเภทส่งแข่งขันทีมเดียว จำนวน 8 คนขึ้นไป ณ โรงเรียนนครไทย
12 พฤศจิกายน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนพรหมพิรามพิทยา
22 พฤศจิกายน ส่งรายชื่อตัวแทนไประดับภาค ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

กำหนดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพม. 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3

 
 

Download ใบสมัครการแข่งขันนักบินน้อย

 
 

Download ใบสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ได้ตรงนี้

 
 

ประชุมคณะกรรมการการตัดสิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.39 กลุ่ม 3

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น.

ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับเขตพื้นที่ กลุ่ม สพม.39 จังหวัดพิษณุโลก

จัดการแข่งขัน วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 

ณ ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดพิษณุโลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

หมายเหตุ การแข่งขันนักบินน้อย แข่งขันในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 สถานที่แข่งขันเดียวกันกับหุ่นยนต์

 
 

กำหนดการแข่งขัน สพม. 39 พิษณุโลก กลุ่ม3

วัน อังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 19
จำนวนทีม 881
จำนวนนักเรียน 1,985
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,209
จำนวนกรรมการ 521
ครู+นักเรียน 3,194
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,715
ประกาศผลแล้ว 164/296 (55.41%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 10
เมื่อวาน 15
สัปดาห์นี้ 25
สัปดาห์ที่แล้ว 106
เดือนนี้ 236
เดือนที่แล้ว 487
ปีนี้ 5,607
ทั้งหมด 122,459