หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ด้านหลังอาคาร 4 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนครไทย 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง To Be Number 1 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง To Be Number 1 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง สมุด 12 พ.ย. 2556 09.30-14.30
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง สมุด 12 พ.ย. 2556 09.30-14.30
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
-
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net อ.ดร.อนุชิต กุลมาลา 081-7076141
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]