หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ให้มาดูแผนผังที่หน้าเสาธงในวันแข่งขัน
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ให้มาดูแผนผังที่หน้าเสาธงในวันแข่งขัน
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128(ห้องเรียนไฮเทคลูกข่าย) 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เวทีหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เวทีหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องจริยธรรม ชั้นล่าง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องจริยธรรม ชั้นบน 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องจริยธรรม ชั้นบน 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net อ.ดร.อนุชิต กุลมาลา 081-7076141
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]