หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนครไทย 116 79 71.17% 14 12.61% 11 9.91% 7 6.31% 111
2 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 78 52 69.33% 9 12% 7 9.33% 7 9.33% 75
3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 81 48 60% 14 17.5% 9 11.25% 9 11.25% 80
4 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 74 44 62.86% 12 17.14% 6 8.57% 8 11.43% 70
5 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 55 27 49.09% 10 18.18% 9 16.36% 9 16.36% 55
6 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 64 26 46.43% 12 21.43% 8 14.29% 10 17.86% 56
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 68 24 40% 14 23.33% 10 16.67% 12 20% 60
8 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 39 22 59.46% 6 16.22% 6 16.22% 3 8.11% 37
9 โรงเรียนนาบัววิทยา 38 20 52.63% 6 15.79% 5 13.16% 7 18.42% 38
10 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 50 18 40% 12 26.67% 7 15.56% 8 17.78% 45
11 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 42 14 43.75% 9 28.13% 4 12.5% 5 15.63% 32
12 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 40 14 35.9% 8 20.51% 7 17.95% 10 25.64% 39
13 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 26 12 52.17% 3 13.04% 3 13.04% 5 21.74% 23
14 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 28 9 37.5% 3 12.5% 5 20.83% 7 29.17% 24
15 โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก 27 7 29.17% 7 29.17% 6 25% 4 16.67% 24
16 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 14 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
17 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 14 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
18 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
19 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 19 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net อ.ดร.อนุชิต กุลมาลา 081-7076141
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]